Název:

Revitalizace předprostoru základní školy

Místo:

Praha

Rok:

2023

Program:

revitalizace veřejného prostoru

Měřítko:

7200 m2

Autorský tým

Tereza Vojtěšková, Jiří Vojtěšek

Status:

studie