Název:

Revitalizace předprostoru základní školy

Místo:

Praha

Rok:

2023

Program:

revitalizace veřejného prostoru

Měřítko:

7 200 m2

Autorský tým

Tereza Vojtěšková, Simona Pouzar Benátská, Jiří Vojtěšek

Status:

studie