Název:

Konverze a přístavba Starého zámku Dalovice

Místo:

Dalovice u Karlových Varů

Rok:

2022

Program:

mateřská a základní škola

Měřítko:

1961 m2

Autorský tým

Tereza Vojtěšková, Simona Pouzar Benátská, Jiří Vojtěšek

Status:

studie proveditelnosti, studie